Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de gemeente Amsterdam. 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. 

Meer informatie kunt u vinden in de folder: Nederlands en Engels.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit voorkeursformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Sluitingsdata aanmelding

Geboren tussen

Sluitingsdata aanmelding

Bericht ouders

1 mei t/m 31 aug. 2020

t/m do. 2 november 2023

14 nov. 2023

1 sept. t/m 31 dec. 2020

t/m do. 7 maart 2024

19 maart 2024

1 jan. t/m 30 apr. 2021

t/m do. 6 juni 2024

18 juni 2024

1 mei t/m 31 aug. 2021

t/m do. 7 nov. 2024

19 nov. 2024

Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op onze school in. Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Zorg dat u na de stedelijke plaatsing uw kind op tijd inschrijft. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Meer informatie

Meer informatie Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 244 6345 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.