• Nieuwsbrief

Belangrijke data, Nieuws uit de groepen, facultatieve oudergesprekken, afronding schoolfruit, wereldburgerschap, vakantierooster 2021 / 2022

 4 juni 2021 Enigma 1

4 juni 2021 Enigma 2

4 juni 2021 Enigma 3

 

4 juni 2021 Enigma 4

 

4 juni 2021 Enigma 4

 

4 juni 2021 Enigma 6