In de ochtend zijn kinderen bezig met taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft een geleide instructie: eerst volledige uitleg van de theorie en daarna praktische oefeningen.

In de middag geven we thematisch onderwijs waarbij de kinderen ontdekkend leren. Thema's zijn bijvoorbeeld astronomie, uitvindingen en landkaarten (hobby’s van de jonge Alan Turing). Maar ook thema's als 'Wat je van ver haalt' (wereldhandel), Urbanus (verstedelijking), 'Op weg naar Mars' (ruimtevaart), en 'Een schroefje los' (techniek) komen aan de orde. Op themamuren verspreid door de school laten we zien wat de kinderen leren, maken en schrijven. De thema’s komen ook aan bod in de voor- en naschoolse activiteiten. Elk thema sluiten we altijd af met een presentatie voor de ouders of verzorgers, die trouwens altijd welkom zijn om tijdens de thema's te helpen.