De initiatiefnemers van de Alan Turingschool zien veel kansen om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De missie van de school is om kinderen op te leiden tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers die samenwerken om de wereld te veranderen en verbeteren. Dit geldt voor moeilijker lerende kinderen, of kinderen die in bepaalde vakken zwak zijn en in andere sterk, maar ook voor de zeer getalenteerde leerlingen. Wij ondersteunen ieder kind om boven zichzelf uit te stijgen, grenzen te verleggen en deuren te openen. We willen kinderen klaarstomen voor een toekomst waarin zij bij het najagen van hun dromen zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan én elkaar ondersteunen waar nodig.​