Ouders kunnen op verschillende manieren meedoen en meehelpen op school. Via het ​ouderteam en de medezeggenschapsraad​ kunt u meepraten over de ontwikkelingen op school. Maar u kunt ook:

  • als begeleider meegaan op excursies,
  • hapjes maken voor feestelijkheden,
  • meehelpen met opknapwerk,
  • een leuk project opzetten samen met een leerkracht.

Daarnaast kunnen ouders financieel participeren door het doen van een vrijwillige ouderbijdrage en eventueel een aanvullende bijdrage in het solidariteitsfonds van de Stichting Vrienden van de Alan Turingschool.