De Alan Turingschool communiceert met ouders via verschillende kanalen. Allereerst via de groepsleerkrachten en de andere teamleden van de school. Schriftelijke informatie sturen we over het algemeen digitaal per e-mail. Tweewekelijks verschijnt een nieuwsbrief op de website die we via e-mail aan ouders verzenden. Verder verstrekken we informatie via de kinderen aan het thuisfront. Informatie, die de hele school betreft en niet digitaal kan worden verzonden, gaat met het oudste kind in een gezin mee naar huis. We hebben ook een facebookpagina en we werken met Social Schools​, een digitaal informatie- en communicatieplatform. Daarmee kan de school u informeren over de voortgang van uw kind, hulp vragen bij activiteiten op school, afspraken plannen, een netwerk opbouwen en nog veel meer. Ouders krijgen gratis toegang tot de Social Schools app voor smartphone, tablet en laptop.

Bereikbaarheid van de s​​chool

Wij willen een goed bereikbare school zijn. Korte berichten kunnen altijd telefonisch of via de mail worden doorgegeven. Als u een gesprek wilt hebben met een medewerker van de school dan kan dat, maar niet altijd onmiddellijk. De groepsleerkrachten geven hun aandacht tijdens schooltijden volledig aan de kinderen. Natuurlijk houden we rekening met de urgentie van het gespreksonderwerp. Als u een afspraak maakt met de schoolmedewerker, dan zorgt hij of zij ervoor dat er tijd en ruimte is voor het gesprek en de voorbereiding daarvan.