Tussenschoolse opvang(TSO)

De Alan Turingschool biedt kinderen de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Wij organiseren de tussenschoolse opvang (TSO) in eigen beheer op vier schooldagen in de week (woensdag niet).

Overblijf

Tijdens de lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur worden de kinderen begeleid door de overblijfmedewerkers. Zij eten samen een half uur in de klas en spelen een half uur buiten. Als het slecht weer is, blijven de leerlingen binnen. Dit is ter beoordeling van de overblijfcoördinator.

Geregeld zal er een sport- of spelactiviteit georganiseerd worden door medewerkers van Sciandri. Ook zorgen wij voor extra binnen- en buitenspeelgoed en knutselmateriaal.

Veiligheid

Wij willen graag dat het tijdens het overblijven veilig is voor alle leerlingen. Leerlingen die niet op overblijf zitten mogen tussen 12.10 uur en 12.55 uur niet spelen of lunchen op het schoolplein. Tijdens deze pauze gelden de normale schoolregels. Daarnaast zijn met de leerlingen en overblijfmedewerkers afspraken gemaakt: de overblijfregels. Op die manier weet iedereen waar hij/zij zich aan moet houden.

De overblijfregels worden door de groepsleerkracht besproken met de leerlingen. Vlak voor en direct na de overblijf spreken leerkracht en overblijfmedewerker kort met elkaar zodat ze van elkaar weten wat er speelt in de klas. Indien een leerling tijdens de overblijf voortdurend grensoverschrijdend gedrag laat zien, dan kunnen we voor een bepaalde periode de toegang tot de overblijfvoorziening ontzeggen.

Lunch

De gezondheid van onze leerlingen is een belangrijk onderdeel van de Alan Turingschool. Daarom vragen wij u een gezond lunchpakket aan uw kind mee te geven. Dat bestaat uit bijvoorbeeld volkoren- of bruinbrood en niet te veel of te vet beleg. Als drinken geven wij de voorkeur aan water of dranken zonder suiker. Daarnaast kunt u eventueel fruit en/of groente meegeven.

Aanmelden en kosten

Als u gebruik wilt maken van de TSO dient u een inschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren bij de administratie. Hier zijn ook strippenkaarten te verkrijgen. De school houdt de strippenkaarten in eigen beheer en vult de datum van de overblijfdag in. Wanneer er nog 5 strippen over zijn wordt u geïnformeerd en kunt u een nieuwe kaart aanschaffen.

De strippenkaarten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren met bijbehorende tarieven:

  • Geel   10 X overblijven X € 2,50 = € 25,00
  • Blauw 20 X overblijven X € 2,25 = € 45,00
  • Groen 30 X overblijven X € 2,00 = € 60,00

Het bedrag, dat afhankelijk is van de kleur van de strippenkaart, maakt u over op het rekeningnummer: NL 25 INGB 066.86.33.956 t.n.v. Alan Turingschool, o.v.v. tso + naam kind + groep. We betalen het overblijfbedrag alleen terug bij een verhuizing.

Wanneer u het financieel niet redt doen wij een aanvraag bij het Jeugdeducatiefonds.

Annuleren

Wanneer uw kind is aangemeld voor de overblijf, maar een keertje geen gebruik maakt van de overblijf (bijvoorbeeld omdat uw kind bij een klasgenootje eet) dient u dat van tevoren door te geven aan de leerkracht en/of aan de overblijfcoördinator. Mocht u onverhoopt tijdens de overblijf uw kind toch ophalen, meldt u dit dan bij de overblijfmedewerker.

Vragen

Voor vragen over de gang van zaken ten aanzien van de tussenschoolse opvang (TSO) kunt u contact opnemen met Sabrina Fernandes (TSO-coördinator). Zij is via Social Schools of telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.15 uur tot 15.15 uur (020-6224584). Sabrina Fernandes (TSO-coördinator) is als teamlid verantwoordelijk voor de organisatie van de TSO en stuurt de overblijfmedewerker aan. Zij bespreekt regelmatig de gang van zaken met de overblijfmedewerkers en onderneemt actie waar nodig. Het bestuur van ASKO is uiteindelijk verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang.