Een voorschool is een peuterspeelzaal waar extra nadruk ligt op de ontwikkeling van leerlingen. Een voorschool werkt met een extra leidster per groep. Alle leidsters hebben een extra opleiding gevolgd, waardoor ze leerlingen beter kunnen stimuleren en ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld taal en sociale vaardigheden. Deze voorschool bevindt zich in de Alan Turingschool, naast het lokaal van groep 1-2C.

Het programma dat op de voorschool wordt aangeboden wordt afgestemd met de leraren en sluit aan op het programma in groep 1 en 2 van de Alan Turingschool. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal, sociale en motorische ontwikkeling, kunnen vier dagdelen per week terecht op een voorschool. Andere leerlingen kunnen twee dagdelen per week naar de voorschool.