Op de Alan Turingschool is er sprake van een positief schoolklimaat. Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk om tot leren te komen. Samen met ons team, leerlingen en ouders creëren we een schoolomgeving waar liefde voor leren centraal staat.  

Toegewijd lerarenteam: Ons team van leerkrachten staat klaar om niet alleen kennis over te dragen, maar ook om uw kind aan te moedigen en te ondersteunen. We hebben geïnvesteerd in professionele ontwikkeling om ervoor te zorgen dat onze leraren goed geïnformeerd zijn met de nieuwste onderwijsmethoden en benaderingen. 

Aandacht voor iedere leerling: We begrijpen dat elk kind uniek is, er is daarom ruimte en aandacht voor de behoeften van elk kind. Onze leraren werken nauw samen met ouders om een goed beeld van elk kind te krijgen, waardoor we gerichte ondersteuning kunnen bieden. 

Positief schoolklimaat: Op onze school staat een ontspannen en positieve sfeer centraal. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin kinderen en leraren zich veilig voelen om te leren en te groeien. Door positieve bekrachtiging en het vieren van successen, groot en klein, moedigen we een positieve instelling aan. 

Betrokkenheid van ouders: Uw betrokkenheid is van onschatbare waarde. We organiseren regelmatig ouderbijeenkomsten, workshops en evenementen om ervoor te zorgen dat ouders betrokken zijn bij het onderwijsproces. Samenwerking tussen school en thuis is essentieel voor het succes van elk kind. 

Veilige Leeromgeving: De veiligheid van uw kind en ons team staat voorop. We dragen zorg voor een veilige en ondersteunende leeromgeving. Op school hanteren we een pestprotocol. Hierin staat beschreven hoe we pestgedrag voorkomen, hoe het wordt gesignaleerd en hoe we erop handelen.

 Schermafbeelding 2023 11 27 om 19.28.51