Op de Alan Turingschool vinden we het belangrijk dat iedereen met een sociale en open instelling met elkaar omgaat en naar de wereld kijkt. Dat kan met het rooms-katholieke geloof als basis, maar dat hoeft niet. We hebben evenveel respect voor andere geloven of overtuigingen.

Bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen hebben interesse en waardering voor elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan, aandacht en zorg hebben voor hun omgeving, behulpzaam en attent zijn en respecteren dat iedereen uniek is.​

Onze school is daarmee een veilige omgeving, waar iedereen met plezier naartoe gaat. Wij werken op basis van vertrouwen, in onszelf en in de ander. Dat brengen we op de kinderen over.