Per 3 oktober 2019 heeft de Alan Turingschool de waardering 'goed' gekregen van de Onderwijsinspectie.

De inspectie heeft deze waardering gegeven op basis van een analyse van de ambities van de school en de realisatie daarvan. Voorheen was een waardering 'voldoende' het hoogst haalbare. De inspectie heeft onlangs de waardering 'goed' ingevoerd als stimulans voor scholen om verdere kwaliteitsverbetering te realiseren.

De gebieden waar de school goede kwaliteit biedt zijn binnen de kwaltiteitsstandaard onderwijsproces: aanbod, samenwerking en didactisch handelen. Binnen de kwaliteitsstandaard schoolklimaat heeft de school een goed op gebied van het pedagogisch klimaat. Ook de kwaliteitsstandaarden kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog zijn goed beoordeeld.

De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het vierjaarlijks onderzoek Amsterdamse Stichting voor Katholiek, PC en Interconfessioneel Onderwijs. De resultaten zijn via deze link en op de website van de Onderwijsinspectie te raadplegen: www.onderwijsinspectie.nl.

In januari 2022 hebben wij het predicaat Excellente School ontvangen. We blinken als school uit op kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur in relatie tot het leesonderwijs dat wij aanbieden aan onze leerlingen. Meer informatie vindt u hier.