Stichting Vrienden van de Alan Turingschool

Twee vaders uit Amsterdam zochten een school voor hun kleuters en zagen kansen om het onderwijsaanbod in de stad beter aan te laten sluiten op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Erik van Bruggen en Ebel Kemeling ontwikkelden samen met Eva Naaijkens en Martin Bootsma het concept van de Alan Turingschool. Na het winnen van de scholenwedstrijd 'Onze nieuwe school' is men een samenwerking aangegaan met de ASKO om de school in 2016 te starten. Sindsdien bewaakt de Stichting Vrienden van de Alan Turingschool de uitrol van het schoolconcept en fungeert als klankbord voor de schooldirectie. De stichting is daarnaast verantwoordelijk voor het besturen en (financieel) beheren van de toekomstige buitenschoolse opvang (BSO)​, die zo wordt ingevuld dat een doorlopende leerlijn ontstaat van de school tot in de opvang. ​

Day a Week School

​​​De Alan Turingschool neemt deel aan de Day a Week School Amsterdam. Dit programma focust op onderwijs aan cognitief talentvolle kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Het doel is een zo breed mogelijke basis te leggen voor talentontwikkeling en het blijven uitdagen van deze kinderen. Day a Week School komt bijeen met uitblinkers van andere scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Er is aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden en tijdmanagement. Daarnaast zijn er activiteiten om sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken.

Meer informatie op www.dayaw​eekschool.nl.

Het Scheepsvaartmuseum

De Alan Turingschool werkt samen met een aantal partners die in de nabije omgeving van de school te vinden zijn. Zo werken we samen met Het Scheepvaartmuseum. Met deze instelling bespreken we de inhoud van ons thematisch onderwijs. We bezoeken met alle leerlingen jaarlijks Het Scheepvaartmuseum en we delen met elkaar kennis en informatie. Deze samenwerking richt zich met name op het verdiepen van de kennis van de leerlingen en de mogelijkheid om activiteiten die op school niet of moeilijk uitvoerbaar zijn, toch te laten plaatsvinden.

Hortus Botanicus

De Alan Turingschool werkt samen met een aantal partners die in de nabije omgeving van de school te vinden zijn. Zo werken we samen met de Hortus Botanicus. Met deze instelling bespreken we de inhoud van ons thematisch onderwijs. We bezoeken met alle leerlingen jaarlijks de Hortus en we delen met elkaar kennis en informatie. Deze samenwerking richt zich met name op het verdiepen van de kennis van de leerlingen en de mogelijkheid om activiteiten die op school niet of moeilijk uitvoerbaar zijn, toch te laten plaatsvinden.