We spreken van ouderbetrokkenheid als ouders belangstelling tonen voor school, het huiswerk begeleiden, ouderavonden bezoeken en respect tonen voor de leraar. Het team van de Alan Turingschool is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en ouders voor de zorg, maar wij denken dat wij elkaar kunnen ondersteunen. U kunt dus meedenken over het onderwijs en leerkrachten over de opvoeding. We kunnen elkaar buitengewoon waardevolle tips geven, zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding.