Ouderbetrokkenheid draagt bij aan het zelfvertrouwen van uw kind(eren) en stelt hen in staat zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en veerkrachtige individuen. Als team geloven we sterk in de kracht van samenwerking met ouders, waarbij we elkaar aanvullen en ondersteunen. Door open communicatie en wederzijds respect kunnen we elkaars kennis en ervaring benutten om de ontwikkeling van elke leerling te stimuleren.  

Wat kunnen jullie van school verwachten? Wij bieden goed onderwijs dat aansluit bij de talenten van onze leerlingen. Binnen een warm pedagogisch klimaat richten we ons op taal, rekenen, kennis van de wereld, creativiteit, zelfstandigheid en motivatie. Ons onderwijs sluit goed aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.  

We streven ernaar nauw samen te werken met ouders aan ouderbetrokkenheid, want we delen hetzelfde doel: het welzijn van jullie kind, onze leerling. Hoe beter we samenwerken, hoe meer plezier uw kind zal hebben op school. Kortom: samen staan we sterk!