De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Vrijwillig betekent dat u als ouder mag kiezen of u wel of niet de ouderbijdrage betaalt. Wij sluiten geen leerlingen uit van activiteiten.

​​Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor zaken die niet door de overheid betaald worden maar die we wel essentieel vinden voor de ontwikkeling van onze leerlingen: maakonderwijs, excursies binnen een thema, materialen voor projecten, schoolkamp, versiering en versnaperingen bij feesten, cadeaus bij Sinterklaas, (toneel)workshops enzovoorts.

De vrijwillige ouderbijdrage is € 55 euro per jaar voor de groepen 1 t/m 8. Groep 8 gaat op kamp, daarom vragen we de ouders van groep 8 naast de vrijwillige bijdrage van € 55 een aanvullende bijdrage van € 65 euro.

Als de vrijwillige ouderbijdrage voor u te hoog is, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Kijk op de www.amsterdam.nl of u daarvoor in aanmerking komt.

Ouders die ruimte hebben om meer bij te dragen, nodigen wij van harte uit om een gift te doen aan het Solidariteitsfonds. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat het concept van de Alan Turingschool optimaal uitgevoerd kan worden. Het door u gekozen bedrag kan overgemaakt worden naar hetzelfde rekeningnummer onder vermelding van 'Gift solidariteitsfonds'.

U kunt de ouderbijdrage overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL25INGB0668633956 ten name van Alan Turingschool. Vermeld bij betaling de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. Er is ook een mogelijkheid tot gespreid betalen. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op met onze office manager.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen bij de administratie van de school.