De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Vrijwillig betekent dat u als ouder mag kiezen of u wel of niet de ouderbijdrage betaalt. Wij sluiten geen leerlingen uit van activiteiten.

​​Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00. Daarvan bekostigen we:

  • Koningsspelen (sportdag)
  • schoolreisje
  • bijzondere feestdagen (Sint, Kerst en Pasen etc.)
  • voorstellingen of excursies binnen een thema.

De ouders van groep 8 vragen we naast de vrijwillige bijdrage van € 55,00 een aanvullende bijdrage van € 65,00 voor het schoolkamp.

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de hoogte en de begroting van de ouderbijdrage. De MR heeft ingestemd met een ouderbijdrage van € 55,- per kind per jaar. De ouderbijdrage kan in termijnen worden betaald. Ouders met een stadspas kunnen met de stadspas betalen.  

Wij hopen dat ouders - waar mogelijk - de bijdrage voldoen. Wij hebben het nodig voor het organiseren van extra activiteiten. Echter: de ouderbijdrage is niet verplicht. Alle kinderen doen met alle activiteiten mee, ook als hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.